Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Volksraadpleging

 

Volksraadpleging maart 2014

Op 19 maart 2014, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, is over de Rechterensedijk een volksraadpleging georganiseerd. Aan alle stemgerechtigden in de gemeente Dalfsen werd de vraag voorgelegd of het raadsbesluit van december 2013 heroverwogen zou moeten worden. Dit was het raadsbesluit waar verbreding van de weg het uitgangspunt was, met als gekozen middel het eenzijdig kappen en herplanten van de bomen.

De gehanteerde vraagstelling volgde uit de ‘Verordening op de volksraadpleging 2014’, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vraag volgens de raadsopdracht overgenomen in de informatie die de stemgerechtigden thuisgestuurd kregen. U kunt deze informatie, een folder en een brief, onder Stap 9 aanklikken.

De vraagstelling was vanwege de aard van de motie vooral gericht op de manier van besluitvorming. De vraag was niet bedoeld om uitspraken voor of tegen bomenkap te verzamelen. Daarvoor had de gemeenteraad inrichtingopties voor de Rechterensedijk aan de vraagstelling moeten koppelen, ongeveer zoals gedaan is bij de inloopbijeenkomst in het voorjaar van 2012. Informatie over die bijeenkomst, inclusief de uitslag, vindt u onder Stap 4.
Het is een bewuste keuze van de raad geweest dat binnen de volksraadpleging niet zo te doen. Het college van burgemeester en wethouders sloot zich bij die keuze aan. Een onderbouwde keuze voor inrichtingsvarianten maken is immers meer dan het aanvinken van een vakje.

Uitkomst volksraadpleging

Er zijn op 19 maart 13.319 geldige stemmen uitgebracht voor de volksraadpleging. De meerderheid (60%) stemde voor heroverweging. Dat betekent dat de nieuwe raad een nieuwe opdracht voor het college formuleert voor het vervolgproces. De uitslagen per stembureau vindt u als apart document onder Stap 9.

  

Laatst aangepast: 07-03-2016