Bodembeleid gemeente Dalfsen

Bodembeleid

De kwaliteit van de bodem moet worden beschermd. Voorkomen moet worden dat vervuilde grond wordt verspreid op terreinen die ‘schoon’ zijn. Schone grond moet schoon blijven, maar het is niet erg om in licht verontreinigde gebieden, licht verontreinigde grond toe te passen. Dit is het standstill principe. Op deze wijze wordt duurzaam met de grond omgegaan.

Elf Overijsselse gemeenten (Dalfsen, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Zwartewaterland, Zwolle, Olst-Wijhe, Deventer, Raalte, Ommen en Hardenberg) hebben in samenwerking met twee waterschappen (Velt en Vecht en Groot Salland) in regionaal verband een Nota Bodembeheer opgesteld. In deze Nota Bodembeheer zijn door de deelnemers afspraken gemaakt over het beheergebied (landbodem en uiterwaardengrond langs de Vecht), bodemvreemd materiaal, asbesthoudende grond, toetsing PCB’s, kobalt, molybdeen en arseen.

Dit heeft geleid tot de spelregels voor het grondverzet binnen het beheergebied van de genoemde gemeenten en waterschappen, waardoor meldingen van grondstromen binnen de regio op dezelfde werkwijze worden beoordeeld.

De algemene werkwijze voor grondverzet is als volgt:

 • Stap 1:
  • Maak een inschatting van de bodemkwaliteit van de locatie van herkomst en toepassing. Als de locatie verdacht is, kan geen gebruik worden gemaakt van deze Nota.
 • Stap 2:
  • Op de ontgravingskaart zoekt men de herkomstlocatie waar de grond vrijkomt.
 • Stap 3:
  • Op de toepassingskaart zoekt men de locatie op waar de grond wordt toegepast.
 • Stap 4:
 • Stap 5:
 • College van burgemeester en wethouders
Laatst aangepast: 16-03-2017