Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Dalfsen (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.dalfsen.nl.


Uitzonderingen en verbeterpunten


Uitzonderingen conform ToepassingskaderSuccescriteria waaraan nog niet is voldaan


 • Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)
  Oorzaak

  Content management systeem (CMS) gaat hier niet correct mee om.

  Gevolg

  Links bevatten andere tekens dan alleen tekst.

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Oplossing wordt meegenomen in de volgende update van het CMS-systeem door de leverancier.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
  Oorzaak

  Het gebruik van Alt tekst is niet bij alle gebruikte afbeeldingen toegepast

  Gevolg

  Afbeeldingen waarbij de Alt tekst niet is toegepast, worden niet goed weergegeven of voorgelezen

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Alle teksten zullen worden toegevoegd.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.


 • Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)
  Oorzaak

  Content management systeem (CMS) gaat hier niet correct mee om.

  Gevolg

  Er wordt aan invoerelementen geen bijbehorend label meegegeven.

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Oplossing wordt meegenomen in de volgende update van het CMS-systeem door de leverancier.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015.


Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten


Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Geef uw melding door aan:

Laatst aangepast: 08-02-2017

Entente Florale Europe

Bellen, faxen of e-mailen

Gemeentehuis Dalfsen

 • Adres:
  • Raadhuisstraat 1
  • 7721 AX Dalfsen
 • Postadres:
  • Postbus 35
  • 7720 AA Dalfsen
 • KVK-nummer:
  • 08215340