Bouwkavels Oosterdalfsen

Kom bouwen in Oosterdalfsen

Het merendeel van de kavels uit de eerste uitgifte in Oosterdalfsen is verkocht. Er wordt volop gebouwd.
De voorbereidingen voor een nieuwe inschrijving en uitgifte zijn daarom weer gestart!

U kunt hier de planning voor de 2e uitgifteronde in Oosterdalfsen bekijken.
Op 22 maart 2017 start de inschrijving.

Het gaat om de kavels (met uitzondering van de rijenwoningen) in fase E. Of deze allemaal in de verkoop gaan en of het allemaal 2^1kappers gaan worden is nog niet zeker. Wij zijn de mogelijkheden aan het bekijken om een aantal kavels om te zetten naar vrijstaand.

Via deze site houden wij u op de hoogte. Alle informatie over de kavels, woningtype, oppervlakten, prijzen etc. komt de komende weken online.

Wilt u in aanmerking komen voor een bouwkavel, dan moet u zich inschrijven. De kavels worden op basis van het uitgiftesysteem toegewezen. Het uitgiftesysteem kunt vindt u rechts op deze pagina, onder het kopje Informatie.

Heeft u vragen over de uitgifte, kavels, bouwmogelijkheden, duurzaamheid of inrichting van de wijk? Maak dan gebruik van het online contactformulier.

Beeldkwaliteitsteam

Indienen ontwerpbouwplan voor toetsing door beeldkwaliteitsteam.

Optie?

Heeft u belangstelling voor één van de kavels, dan is het mogelijk een optie te nemen op een kavel.

U kunt een optie aanvragen door een email te sturen naar bovenstaand emailadres. In deze email moet u het volgende vermelden: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en op welke kavel u een optie wilt. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw ID-bewijs.

Na ontvangst van uw email wordt bekeken of de kavel beschikbaar is. U ontvangt dan van ons per email een bevestiging van de optie.

Een optie betekent het volgende:

  • De kavel staat voor u gereserveerd;
  • Er zijn geen kosten aan verbonden;
  • De optie geldt voor 1 maand (datum einde optie staat in de mail);
  • Na deze maand horen wij van u of u verder wilt met de koop. Horen wij niets, dan vervalt de optie;
  • Gaat u tot aankoop over, dan ontvangt u een intentieovereenkomst, de voorlopige koopovereenkomst;
  • U moet een ontwerpbouwplan indienen (datum waarvoor dit moet staat in de intentieovereenkomst). Is het ontwerp goedgekeurd, dan kan een verkoopbesluit genomen worden (zal voor Oosterdalfsen niet eerder dan september zijn);
  • De kavel kan vervolgens worden overgedragen;
  • Na verlening van de omgevingsvergunning kunt u starten met de bouw.

In de zwart omlijnde gedeeltes worden kavels verkocht In de zwart omlijnde gedeeltes worden kavels verkocht
Laatst aangepast: 01-06-2017