Bouwkavels Lemelerveld

Nieuwe Landen II is het gebied ten westen van De Nieuwe Landen

Het gebied met een oppervlakte van ongeveer 6,7 hectare, biedt ruimte voor ongeveer 123 nieuwe woningen. Met de realisatie van De Nieuwe Landen II wordt de wijk en daarmee het noordwestelijke kwadrant van Lemelerveld verder ontwikkeld.

De aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit spelen een belangrijke rol bij de realisatie van De Nieuwe Landen II. In het kader van duurzaamheid is bijvoorbeeld gekeken naar zaken als de energievoorziening, de omgang met hemelwater, bezonning van de woningen en nog vele andere aandachtspunten op dit gebied.

De Nieuwe Landen ligt momenteel relatief open in het landschap. Voor een goede ruimtelijke kwaliteit wordt zowel De Nieuwe Landen II als de huidige wijk De Nieuwe Landen meer landschappelijk ingepast. Hierbij gaat het om beplanting, maar ook om bijvoorbeeld nieuwe wandelroutes tussen dorp en buitengebied. De groene noordrand wordt ontwikkeld in samenhang met de Rood voor Rood ontwikkeling van de voormalige boerderij Hoenderweg 16. Bij deze regeling is sprake van landschapsverfraaiing.

Laatst aangepast: 27-06-2017