Nieuwleusen - Westerbouwlanden Noord 2e fase

Kom bouwen en wonen in Nieuwleusen

Westerbouwlanden Noord 2e fase ligt aan de noordzijde van de Prinses Beatrixlaan. Op deze locatie zullen verschillende type woningen gerealiseerd worden (vrijstaand, twee onder 1 kap, rijenwoningen en huurwoningen).

Het bouwrijp maken van de locatie gebeurt in fasen. Eind 2017 worden de voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van de 1e fase. Op de afbeelding hieronder is met een rood kader aangegeven om welk gedeelte het gaat.

In april/mei 2018 wordt daadwerkelijk gestart met het bouwrijp maken. Naar verwachting is het werk rond de zomervakantie gereed.
De inschrijving voor de uitgifte van de eerste bouwkavels start ook rond april/mei. Als alles voorspoedig verloopt kan in oktober/november worden gestart met de bouw.

Begin april komt de planning en een kaveloverzicht voor de inschrijving en uitgifte van bouwkavels op de site.

Overzichtskaart bouwkavels

 

 

 

Bouwkavels banner
Laatst aangepast: 20-10-2017