Informatie aan- en verkoop kavels

Algemene verkoopvoorwaarden

Wanneer u een bouwkavel of een projectwoning koopt van of via de gemeente Dalfsen zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dalfsen van toepassing.
In de te sluiten koopovereenkomst kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

Optie

Heeft u belangstelling voor een beschikbare kavel, dan is het mogelijk een optie te nemen. U kunt een optie aanvragen via het online contactformulier of via e-mail gemeente@dalfsen.nl. In uw aanvraag graag het volgende vermelden/meesturen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • kopie van uw legitimatiebewijs;
 • Kavel waarop u een optie wenst.

Na ontvangst van uw aaanvraag wordt bekeken of de kavel beschikbaar is. U ontvangt dan van ons een bevestiging van de optie.

Voorwaarden voor een optie:

 • De kavel staat voor u gereserveerd
 • Er zijn geen kosten aan verbonden
 • De optie geldt voor 1 maand (datum einde optie staat in de mail)
 • Na deze maand horen wij van u of u verder wilt met de koop. Horen wij niets, dan vervalt de optie
 • Gaat u tot aankoop over, dan ontvangt u een intentieovereenkomst, de voorlopige koopovereenkomst
 • De kavel blijft in de verkoop totdat een intentieovereenkomst is getekend
 • Zijn er andere belangstellenden voor de kavel, dan krijgt u van ons 5 werkdagen de tijd een besluit te nemen om de kavel al dan niet af te nemen

Heeft u een geschikte kavel gevonden dan geldt de volgende procedure:

 • U ontvangt een intentieovereenkomst voor de aankoop;
 • U stuurt de intentieovereenkomsten binnen drie weken getekend terug aan de gemeente Dalfsen;
 • U maakt een waarborgsom over aan de gemeente;
 • De gemeente ondertekent de intentieovereenkomsten;
 • De gemeente zorgt voor de kadastrale inmeting van de bouwkavel;
 • U dient, als dit gevraagd wordt, een (ontwerp)bouwplan in;
 • De gemeente neemt een besluit tot verkoop van de bouwkavel aan u en stuurt u hiervan een bevestiging (er is nu een volwaardige koopovereenkomst);
 • U en de notaris ontvangen de koopovereenkomst, de grond kan overgedragen worden;
 • U maakt een afspraak bij de notaris voor het tekenen van de akte van levering en het betalen van de koopsom;
 • U ontvangt de waarborgsom retour nadat wij de koopsom hebben ontvangen.;
 • U vraagt tijdig een omgevingsvergunning aan, kijk hier voor meer informatie;
 • U kunt starten met de bouw als de bouwkavel is overgedragen en de vergunning is verleend.

Bestemmingsplan

De woning die u gaat bouwen moet voldoen aan eisen en regels die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en de Welstandnota.

De bestemmingsplannen en van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplannen zijn te bekijken op www.dalfsen.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bouwkavels banner
Laatst aangepast: 03-08-2017