Het is nog te vroeg om carbid te schieten, maar wel de juiste periode om je goed voor te bereiden op de jaarwisseling!  

Carbidschieten is een prachtige traditie, dat naast het vertrouwde geknal, zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Bereid je dan goed voor! Verdiep je alvast in de regels die gelden in de gemeente Dalfsen. Ook dit jaar vragen we om ervoor te zorgen dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé tips voor veilig carbidschieten! Kijk voor meer informatie over de BOCK of veilig carbidschieten op: wieisdebock.nl   

Nog even de regels voor carbidschieten buiten de bebouwde kom kort op een rijtje:  

 • Er mag carbid geschoten worden op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 2023 02:00;  
 • De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (dus geen deksel);  
 • Gebruik vaten met een inhoud van maximaal 100 liter;   
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen openbare wegen of paden;  
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing;  
 • De betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:  
  • 75 meter van woonbebouwing; en  
  • 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en  
  • 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en  
  • 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.  
 • Het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.    

Voor het schieten binnen de bebouwde kom moet een vergunning worden aangevraagd. Doe dit tijdig!   

De regels over carbidschieten in de gemeente Dalfsen staan vermeld in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Dalfsen. Deze kun je vinden via www.dalfsen.nl/apv.     

BOCK gezocht!  

Heb jij met je vriendengroep al overlegd wie de BOCK wordt? Geef dit dan door! Stuur een e-mail naar gemeente@dalfsen.nl en vermeld de locatie waar jullie gaan carbidknallen of het woonadres van de BOCK. De BOCK ontvangt een leuke verrassing.   

Samen zorgen we voor een veilige oudejaarsdag!  

Houd de KernPUNTEN en sociale media van de gemeente Dalfsen in de gaten voor meer informatie over de BOCK-campagne en de regels die gelden rondom de jaarwisseling.   

Heeft u gevonden wat u zocht?