Doel besluit

Een structuurvisie voor het centrum van Dalfsen waar toekomstige bestemmingsplannen en inrichtingsplannen aan worden getoetst. De centrumvisie geeft kaders en randvoorwaarden mee voor ontwikkelingen.

De Centrumvisie is een belangrijk document voor als u plannen heeft in het centrum van Dalfsen.

Ter inzage

U kunt de Centrumvisie inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of in het gemeentehuis.
De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 27 november 2017 de “Centrumvisie Dorp aan de Vecht” vastgesteld.

In werking treden visie (geldigheid)

De visie geldt vanaf de dag na bekendmaken.

Dalfsen, 6 maart 2018
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Gevonden wat u zocht?