De energieprijzen zijn hoger geworden en stijgen mogelijk nog meer. De regering heeft gemeenten gevraagd inwoners met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Daarvoor krijgt de gemeente geld van de Rijksoverheid.

Hiermee vergoeden we een deel van de extra kosten van inwoners met een laag inkomen. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.300,00 per huishouden. De regeling Eenmalige Energietoeslag geldt t/m 31 december 2022. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de Eenmalige Energietoeslag?

 • U kunt een aanvraag doen als u in 2022:
  • 21 jaar of ouder bent;
  • In de gemeente Dalfsen woont;
  • Een zelfstandig huishouden voert;
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • Een laag inkomen heeft met een maximaal te besteden bedrag zoals in onderstaande tabel is weergegeven:
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.256,08€ 1.397,26
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,39€ 1.892,81

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de Eenmalige Energietoeslag?

 • U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de dag van aanvraag:
  • Geen hoofdbewoner bent, of
  • Jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering ontvangt (WSF 2000), of
  • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling voor beschermd of begeleid wonen), of
  • Alleen op een briefadres bij de gemeente staat ingeschreven: u heeft geen woning en geen energiekosten.

(Bijzondere) Bijstand
Ontvangt u (bijzondere) bijstand in de gemeente Dalfsen? Dan heeft u de Eenmalige Energietoeslag waarschijnlijk inmiddels op uw rekening ontvangen. Neemt u contact op met uw consulent als u hier vragen over heeft.

Hulp en vragen
Medewerkers van de Infopunten in Trefkoele+ in Dalfsen, De Mozaïek in Lemelerveld en De Spil in Nieuwleusen kunnen inwoners helpen die moeite hebben met het invullen van online formulieren. Kijk op www.bibliotheekdalfsen.nl/infopunt(externe link) voor de openingstijden. Inwoners die vragen hebben over de Eenmalige energietoeslag kunnen een mail sturen naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl.

Voorkom betalingsproblemen
Heeft u automatisch van de gemeente de Eenmalige Energietoeslag ontvangen? En heeft u nog niet de hogere energierekening ontvangen? Zet dan het geld dat u nu krijgt apart op een spaarrekening. Later in het jaar kunt u dan de energierekening betalen. Zo voorkomt u betalingsproblemen.

DigiD linkOnline formulier Eenmalige Energietoeslag 2022

Downloadbaar formulier Eenmalige Energietoeslag 2022

U  kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de gevraagde bewijsstukken opsturen (zonder postzegel) naar:

 • Gemeente Dalfsen
  • t.a.v. M.O. bijzondere bijstand
  • Antwoordnummer 822
  • 7700 VK  Dalfsen
 • Of inleveren bij:
  • De receptie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Dalfsen;
  • Servicepunt Nieuwleusen, Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen.

De informatie op dit aanvraagformulier is een beknopte weergave van de verschillende regelingen. U kunt aan dit aanvraagformulier geen rechten ontlenen.

Heeft u vragen?

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Gevonden wat u zocht?