1 maart jongstleden was de start van de meteorologische lente en dus het einde van de winter. De meesten van ons kijken er echt naar uit, en met de huidige energieprijzen zal het ook financieel gezien welkom zijn. Want met het stijgen van de temperaturen daalt het verbruik van aardgas en dat is weer gunstig voor de rekening.

Wethouder André Schuurman

De cijfers laten zien dat er steeds meer mensen zijn die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen door de hogere energienota en de hogere prijzen als gevolg van de inflatie. We zien echter nog niet veel extra mensen aankloppen bij de gemeente voor hulp en dat is jammer. Er zijn namelijk best veel regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden. We hebben niet alleen regelingen voor de mensen met de laagste inkomens, maar we proberen ook mensen te helpen die door andere omstandigheden in de problemen dreigen te komen.

Ik moet toegeven dat er heel veel verschillende regelingen zijn en dat het best lastig kan zijn om daar een weg in te vinden. We hebben daarom op de website van de gemeente Dalfsen een rubriek gemaakt waar alle regelingen en mogelijkheden op een rij staan. Deze vindt u op www.dalfsen.nl/in-de-knel-met-uw-energierekening. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de gemeente, via het e-mailadres samendoenindalfsen@dalfsen.nl of door te bellen naar 14 0529. Uw vragen worden door een van onze collega’s beantwoord en we proberen om u verder te helpen.

Heeft u financiële problemen door de gestegen prijzen en/of de hoge energieprijzen? Stap over die drempel en vraag om hulp.

André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen