Op 19 en 20 september krijgt een deel van de huishoudens in onze gemeente het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Hierop staat ook de WOZ-waarde. Het aanslagbiljet wordt verstuurd door GBLT met datum van 30 september,

Waarom krijgt u een belastingaanslag gemeente- en waterschapsbelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland belastingaanslagen voor de gemeente- en wat waterschapsbelastingen. Wij gebruiken de gemeentebelastingen om onze taken uit te voeren. Denk aan het verwerken van afval, het bouwen van wegen en het helpen van mensen met een laag inkomen. Met de inkomsten van de waterschapsbelastingen onderhouden waterschappen bijvoorbeeld dijken en nemen ze maatregelen om droogte te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten gemeente- en waterschapsbelasting

Welke belasting u betaalt, hangt af van uw situatie. U leest hier meer over op de website van GBLT.

Hoe regelt u belastingzaken?

U regelt al uw belastingzaken gemakkelijk en digitaal in Mijn Loket op gblt.nl. Log in met uw DigiD of eHerkenning. U kunt dan onder andere:

  • uw belastingaanslag betalen via iDEAL;
  • automatisch betalen in delen via automatische incasso regelen;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • bezwaar maken.

We begrijpen dat de economische situatie in ons land grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf

Heeft u moeite met het betalen van uw belastingen? Dan kijkt GBLT graag samen met u naar een passende oplossing. Lees hier meer over moeite met betalen(externe link).

Wat is GBLT?

GBLT regelt namens onze gemeente belastingen. Dat doen ze eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is. Lees meer op gblt.nl. GBLT helpt u graag.