1e Verzamelplan Kernen en verleende beschikking hogere grenswaarden

Vastgesteld en onherroepelijk  “1e Verzamelplan bestemmingsplan Kernen” en verleende beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

 1. Vastgesteld bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan Kernen”

Doel

In het jaarlijkse 'Verzamelplan Kernen' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de uitkomst van de eerste ronde voor het verzamelplan Kernen.

Nieuwe ontwikkelingen

In dit bestemmingsplan staan de volgende ontwikkelingen:

 1. Meeleweg 12 en 12A, Nieuwleusen: twee bedrijfswoningen
 2. Welsummerweg 21, Dalfsen: bestemming “bedrijventerrein met bedrijfswoning” in plaats van “wonen”,
 3. Waterinkweg 41, Lemelerveld: herontwikkeling voormalige agrarische bedrijfswoning (bouw van 5 woningen);
 4. Nieuwstraat 17D, Lemelerveld: uitbreiding begraafplaats.

Overige aanpassingen

De volgende bestemmingsplannen zijn na het vaststellen van het Chw bestemmingplan Kernen 2016 gemeente Dalfsen afgerond. Deze worden in het plan openomen:

 1. 14e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, de Koppeling;
 2. ’t fabriek, deelgebied Stappenbelt,
 3. 3e wijziging bestemmingsplan Oosterdalfsen.

Verder wordt een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt. Bovendien is de Regeling voor houtopstanden en is de aanduiding voor horecabedrijven voor een aantal horecabedrijven aangepast.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn globaal de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de begrippen zijn aangevuld met jeugdopvang;
 • de grens van het plangebied is aangepast, zodat in Hoonhorst ook deze regels gelden;
 • de mogelijkheid om een mansardekap te bouwen is binnen Wonen toegevoegd;
 • een stuk groen in Oosterdalfsen heeft niet de juiste bestemming en is gecorrigeerd;
 • de regels rondom carport is verduidelijkt.

Meer informatie staat in het bestemmingsplan zelf.

2. Verleende beschikking hogere grenswaarde voor Meeleweg 12 en 12A in Nieuwleusen

Verleende beschikking voor het vaststellen van hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de bedrijfswoning aan Meeleweg 12 en 12A.

Omdat de geluidsbelasting van deze woning boven de voorkeursgrenswaarde van het wegverkeersgeluid ligt, is er hogere grenswaarde nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze stukken kunt u ook onderaan deze pagina downloaden.

In werking treden plan (geldigheid)

Het bestemmingsplan en de beschikking hogere grenswaarden zijn op 14 maart 2019 in werking getreden en per die datum ook onherroepelijk geworden.

Meer informatie

De stukken kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.1eVerzamelplanKN-vs01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.  

Dalfsen, 14 maart 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster