4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark

4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark

Doel van het plan

Het plan voorziet voor de Welkooplocatie en het perceel Industriestraat 4 in Lemelerveld in de ontwikkeling van 12 woningen, waarvan 6 woningen in twee blokken van drie grondgebonden woningen en een appartementengebouw met 6 appartementen en bijbehorende (parkeer) voorzieningen.

Ter inzage

Met ingang van 5 juni 2019 tot en met 16 juli 2019 ligt voor iedereen het ontwerp "4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark " ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan van 5 juni 2019 tot en met 16 juli 2019 via een brief of mondeling een zienswijze geven op het plan. Uw brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, telefoon (0529) 48 82 67. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpplan uw zienswijze gaat. Uw zienswijze wordt zonder uw persoonsgegevens op de website ris.dalfsen.nl gezet.

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via de website www.dalfsen.nl  en via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.LKernen2016hz4-on01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Dalfsen, 4 juni 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties