5e verzamelplan buitengebied ontwerp

­Ontwerp van het 5e verzamelplan “Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen” en ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

1.Ontwerpbestemmingsplan 5e verzamelplan “Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen

In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied' bundelt de gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één nieuw bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan 5e verzamelplan Buitengebied staan de volgende ontwikkelingen:

 1. Meeleweg 110, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 2. Lemelerveldseweg 105, wijzigen van agrarische bestemming naar wonen.
 3. Hagenweg 24, toepassen Sloop voor Kansen. Waarbij een extra woonbestemming op het perceel komt en o.a. gesloopt wordt op het perceel Kortersweg 13/13A waar de bestemming gewijzigd wordt van agrarisch naar wonen.
 4. Slennebroekerweg 15, het realiseren van twee gebouwen voor verblijfsrecreatie.
 5. Ankummer Es 21, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan, waarbij ook op het perceel Ganzepanweg 1 gesloopt wordt en Ganzepanweg 1, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van VAB voor het realiseren van een woning in een karakteristieke schuur.
 6. Poppenallee 21, toepassing Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 7. Dwarsweg 9, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 8. Haarweg 27, toepassen Sloop voor Kansen waarbij een extra woning wordt toegestaan.
 9. Dalmholterweg 7, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en toe staan dat een schuur als pensionstal wordt gebruikt.
 10. Hammerweg 2, het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen waarbij huidige bedrijfsactiviteiten gerespecteerd worden en het herinrichten van het erf.
 11. Kringsloot-Oost 2, het realiseren van een biologische bloemkwekerij.
 12. Markeweg 5, toepassen van Sloop voor Kansen en een extra woning toe te staan waarbij ook op het perceel Vlierhoekweg 4 gesloopt wordt en op het perceel Vlierhoekweg 4 VAB toegepast wordt voor stalling en verhuur van landbouwmachines.
 13. Brandweg 3/3A, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toepassen van VAB voor opslag van materialen voor koebaden en caravanstalling.
 14. Oosterhulst 31, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 15. Hagenweg 34, het verschuiven van het bestemmingsvlak wonen.
 16. Westeinde 19A, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 17. G.W. van Marleweg 15, het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen.
 18. Vilstersedijk 13, legaliseren recreatief vakantiehuisje, realiseren 3 safaritenten in de wijngaard en realiseren recreatief appartement voor mindervaliden in bestaande schuur.
 19. Hoevenweg 23/23A, toepassen van VAB voor het splitsen van een karakteristieke boerderij

Overige aanpassingen

Het verzamelplan wordt ook gebruikt om twee onherroepelijke projecten die zijn vergund met een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3  Wabo) in het bestemmingsplan op te nemen. Verder worden een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt.

2. Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Meeleweg 110 en Ganzepanweg 1

Ontwerpbeschikking voor het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de nieuw te bouwen woningen aan respectievelijk de Meeleweg 110 in Nieuwleusen  (railverkeerslawaai) en op het perceel Ganzepanweg 1 in Dalfsen (wegverkeerslawaai).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde liggen van 27 februari 2019 januari 2019 tot en met 9 april 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.5eVerzamelplanBG-on01. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl. De ontwerpbeschikking hogere grenswaarde staan onderaan deze pagina.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Iedereen kan van 27 februari 2019 januari 2019 tot en met 9 april 2019 via een brief of mondeling een zienswijze geven over het ontwerpbestemmingsplan. Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.  

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Indienen zienswijze ontwerpbeschikking hogere grenswaarde

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking vaststelling hogere grenswaarde gedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder uw zienswijze gaat.

Dalfsen, 26 februari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties