Militaire oefening 24 t/m 28 februari 2020 Koninklijke Landmacht

Eenheid 11 Pantser Genie Bataljon (11 Pagnbat)
Aantal deelnemers 12
Aantal wielvoertuigen 3 x Fennek, 1 x vrachtauto, 1 x VW Amarok
Aantal rupsvoertuigen geen
Aantal helikopters geen
Aantal vaartuigen geen

De genie is de ‘aannemer’ van Defensie. De genie bouwt en onderhoudt complete (militaire) infrastructuur, denk aan wegen, gebouwen, bruggen, omheiningen, elektra, water en gas. Behalve het bouwen, dienen zij ook vernielingen aan te kunnen brengen. De genie voert haar taken uit voor de hele krijgsmacht, of dit nu in Nederland is of in een ver missiegebied. Daarnaast ondersteunt de eenheid op verzoek ook de Nederlandse civiele autoriteiten.

Behalve het bouwen en/of vernielen van infrastructuur, moet de genie ook in staat zijn om deze objecten/locaties te verkennen. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

  • De genisten uit Wezep gaan in beide oefeningen locaties en objecten verkennen;
  • Dit vindt hoofdzakelijk plaats bij duisternis, zowel bereden als te voet. Overdag wordt er waargenomen vanuit een waarnemingspost;
  • De militairen verplaatsen bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
  • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Locatie: Gebied tussen Deventer, Zwolle, Ommen en Rijssen-Holten in de provincie Overijssel.

Pagina opties