Algemene subsidieverordening

Icon

De Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op het gebied van:
Inburgering en integratie Integrale veiligheid Jeugd
Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Kunst en cultuur Leefbaarheid en participatie
Lokaal gezondheidsbeleid Maatschappelijke opvang en begeleiding Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg
Ouderen Recreatie en toerisme Samenlevingsopbouw
Schuldhulpverlening Sport Verkeersveiligheid
Vrijwillige inzet

Binnen bovenstaande activiteiten zijn er drie subsidievormen, te weten:
Subsidievorm Omschrijving Meer informatie
Activiteitensubsidie Activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie voor activiteiten van een instelling, die voor maximaal vier jaar kan worden vastgesteld.
Budgetsubsidie Budgetsubsidie is subsidie voor activiteiten, waarbij de gemeente het recht op subsidie afhankelijk stelt van inhoudelijke eisen waaraan de activiteiten moeten voldoen. De coördinatie, productontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten is in handen van een instelling.
Projectsubsidie Projectsubsidie is een subsidie voor een samenhangend geheel van activiteiten, die gedurende een bepaalde tijd worden uitgevoerd om een nader omschreven doel te bereiken. Hierbij wordt met name gedacht aan beleidsintensiverende of vernieuwende activiteiten. Bij een projectsubsidie gaat het om een bepaalde activiteit of project waarvoor eenmalig subsidie wordt gegeven.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
T/m 28 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Stel vragen zoveel mogelijk telefonisch via T. 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster