Algemene subsidieverordening

Icon

De Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op het gebied van:
Inburgering en integratie Integrale veiligheid Jeugd
Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Kunst en cultuur Leefbaarheid en participatie
Lokaal gezondheidsbeleid Maatschappelijke opvang en begeleiding Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg
Ouderen Recreatie en toerisme Samenlevingsopbouw
Schuldhulpverlening Sport Verkeersveiligheid
Vrijwillige inzet

Binnen bovenstaande activiteiten zijn er drie subsidievormen, te weten:
Subsidievorm Omschrijving Meer informatie
Activiteitensubsidie Activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie voor activiteiten van een instelling, die voor maximaal vier jaar kan worden vastgesteld.
Budgetsubsidie Budgetsubsidie is subsidie voor activiteiten, waarbij de gemeente het recht op subsidie afhankelijk stelt van inhoudelijke eisen waaraan de activiteiten moeten voldoen. De coördinatie, productontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten is in handen van een instelling.
Projectsubsidie Projectsubsidie is een subsidie voor een samenhangend geheel van activiteiten, die gedurende een bepaalde tijd worden uitgevoerd om een nader omschreven doel te bereiken. Hierbij wordt met name gedacht aan beleidsintensiverende of vernieuwende activiteiten. Bij een projectsubsidie gaat het om een bepaalde activiteit of project waarvoor eenmalig subsidie wordt gegeven.

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster