Algemene subsidieverordening

Icon

De Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen (ASV) bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op het gebied van:

Inburgering en integratie Integrale veiligheid Jeugd
Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Kunst en cultuur Leefbaarheid en participatie
Lokaal gezondheidsbeleid Maatschappelijke opvang en begeleiding Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg
Ouderen Recreatie en toerisme Samenlevingsopbouw
Schuldhulpverlening Sport Verkeersveiligheid
Vrijwillige inzet

Binnen bovenstaande activiteiten zijn er drie subsidievormen, te weten:
Subsidievorm Omschrijving Meer informatie
Activiteitensubsidie Activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie voor activiteiten van een instelling, die voor maximaal vier jaar kan worden vastgesteld.
Budgetsubsidie Budgetsubsidie is subsidie voor activiteiten, waarbij de gemeente het recht op subsidie afhankelijk stelt van inhoudelijke eisen waaraan de activiteiten moeten voldoen. De coördinatie, productontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten is in handen van een instelling.
Projectsubsidie Projectsubsidie is een subsidie voor een samenhangend geheel van activiteiten, die gedurende een bepaalde tijd worden uitgevoerd om een nader omschreven doel te bereiken. Hierbij wordt met name gedacht aan beleidsintensiverende of vernieuwende activiteiten. Bij een projectsubsidie gaat het om een bepaalde activiteit of project waarvoor eenmalig subsidie wordt gegeven.

Algemene subsidieverordening Dalfsen 2022

Icon

Algemene subsidieverordening Dalfsen 2022 is van toepassing op subsidieaanvragen die worden aangevraagd voor het jaar 2023 en later.

Algemene subsidieverordening Dalfsen 2013

Icon

Vraagt u een subsidie aan voor het jaar 2022 dan verwijzen wij u naar de oude Algemene subsidieverordening Dalfsen 2013.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster