Afkoppelen regenwater, subsidie

 • Samenvatting

  Door het succes van de subsidie regeling is het budget voor dit jaar op. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.


  Regenwater dat op daken valt, wordt via de regenpijp direct afgevoerd naar het riool. Het relatief schone regenwater wordt, bij een gemengd rioolstelsel, op die manier vermengd met vuil rioolwater.
  Om het regenwater gescheiden te houden van het rioolwater, kan het dakoppervlak worden afgekoppeld van het riool. Hierdoor kan het water in de tuin worden opgevangen en infiltreren in de bodem.

  De voordelen van afkoppelen:
  • Doordat minder regenwater het riool instroomt, wordt het rioolstelstel ontlast. Hierdoor vinden minder wateroverlast op straat en minder overstort van ongezuiverd rioolwater in oppervlaktewater plaats;
  • Er wordt in het riool minder schoon water met vuil water vermengd, waardoor de zuiveringsinstallatie efficiënter en daardoor goedkoper kan werken;
  • Door infiltratie van regenwater in de bodem wordt het grondwaterpeil op natuurlijke wijze aangevuld. De toevoer van regenwater komt de beplanting in de tuin ook ten goede.
  Subsidie voor het afkoppelen van uw dak
  De gemeente ziet er op toe dat bij nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen standaard een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, waarbij het regenwater apart wordt afgevoerd. Als uw huis is aangesloten op een gemengd rioolstelsel, kunt u ervoor kiezen om uw dakoppervlak af te koppelen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:
  • € 8,00 voor daken tot en met 1000 m2
  • € 6,00 voor daken groter dan 1000 m2
  • € 4,00 voor daken groter dan 2000 m2
  Voorwaarden:
  • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn. Een zandige ondergrond is geschikt, klei of leemgrond niet;
  • Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2;
  • Houd tenminste 2 m afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie van gebouwen;
  • Zorg voor een goede ontluchting van de afvoer voor toilet, wastafel en dergelijke;
  • De berekeningsnorm voor de capaciteit van de waterberging is 20 mm. Dus 20 mm regenwater wat op het dak valt moet worden opgevangen en geïnfiltreerd op uw eigen perceel.
  Rekenvoorbeeld bergingscapaciteit:
  70 m2 dakoppervlak x 20 mm water = 1,4 m3 = 1400 liter

  Afkoppelkaart

  Mogelijkheden voor afkoppelen

  Subsidieverordening afkoppelen regenwater

 • Hoe werkt het?

  Door het succes van de subsidie regeling is het budget voor dit jaar op. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.


  1. U kunt uw aanvraag voor de subsidie online indienen;
  2. Voor het indienen van een aanvraag is een situatietekening van het pand en het af te koppelen oppervlak benodigd. Indien u niet de eigenaar bent van het pand, dient u ook een akkoordverklaring van de eigenaar van het pand aan te leveren. De stukken kunnen als bijlage bij de aanvraag worden meegestuurd. Zodra wij uw aanvraag ontvangen en beoordeeld hebben krijgt u een reactie van ons;
  3. Indien wij akkoord zijn gegaan met uw aanvraag kunt u aan de slag. Tijdens de werkzaamheden komt onze wijkuitvoerder een korte controle uitvoeren, u dient hiervoor zelf een afspraak te maken.
   • Woont u in Dalfsen, Hoonhorst of Lemelerveld? De heer O. Koerhuis, telefoonnummer 06 126 230 23.
   • Woont u in Oudleusen of Nieuwleusen? De heer R. Uithol, telefoonnummer 06 126 080 81.
  4. Binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden stuurt u ons een verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie, waarin u aangeeft naar welk rekeningnummer en ten name van wie het subsidiebedrag overgemaakt moet worden.

  Subsidieverordening afkoppelen regenwater

 • Formulieren

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster