Afkoppelen regenwater, subsidieaanvraag

 • Samenvatting

  Waar is de subsidie voor bedoeld?
  Het klimaat veranderd, buien worden extremer en de kans op wateroverlast neemt meer en meer toe.
  Voor een duurzaam en robuust watersysteem in de toekomst moeten we nu in actie komen. Het vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren van regenwater is hierbij het uitgangspunt.

  De gemeente Dalfsen zorgt ervoor dat het schone regenwater steeds meer in de grond infiltreert en niet meer wordt afgevoerd via het (gemengde) riool. Dalfsen wil graag naast de eigen projecten ook het regenwater van particuliere daken infiltreren in de bodem. Om dit te aan te moedigen is er een stukje subsidie beschikbaar gesteld voor particulieren en bedrijven die hun eigen hemelwater duurzaam afkoppelen van het gemengde rioolstelsel.

  Afkoppelkaart online

  Online aanvraagformulier subsidie afkoppelen regenwater

 • Hoe werkt het?

 • Wat heb ik nodig?

  Voor het indienen van een aanvraag subsidie is benodigd:

  • Een situatietekening met het pand en het af te koppelen oppervlak;
  • Indien u niet de eigenaar bent van het pand, een akkoordverklaring van de eigenaar van het pand.

  U kunt bovenstaande stukken als bijlage meesturen met de aanvraag.

 • Formulieren

  Voor het indienen van een aanvraag subsidie is benodigd:

  • Een situatietekening met het pand en het af te koppelen oppervlak;
  • Indien u niet de eigenaar bent van het pand, een akkoordverklaring van de eigenaar van het pand.

  U kunt bovenstaande stukken als bijlage meesturen met de aanvraag.

  Online aanvraagformulier subsidie afkoppelen regenwater

Pagina opties