Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  Van alle levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden worden akten opgemaakt. U kunt een uittreksel of afschrift van deze akte opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een afschrift is een officieel kopie van de akte zelf, op een uittreksel staat minder informatie. De akten van de burgerlijke stand van Nieuwleusen en Dalfsen zijn opgeslagen in het gemeentehuis, u moet dus naar het gemeentehuis voor aanvraag van een afschrift/uittreksel van de burgerlijke stand.

  Is het uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, geef dit dan aan bij de aanvraag. Het uittreksel wordt dan in meerdere talen opgesteld.

  Op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag kunt u alleen op afspraak in het gemeentehuis van Dalfsen een afschrift/uittreksel burgerlijke stand aanvragen.

  Digitaal aanvragen uittreksel burgerlijke stand

  Online afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

  Iemand anders machtigen

  De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • Wat kost het?

  Een (internationaal) uittreksel/afschrift van de burgerlijke stand kost € 13,40

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

  Een uittreksel aanvragen

  U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

  Internationaal uittreksel

  Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.
 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties