Asbestdaken verboden vanaf eind 2024

 • Samenvatting

  veilig verbouwen? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!

  Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

  Asbestdakenkaart
  De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen via de website http://overijssel.asbestdakenkaart.nl  bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. Door het eigen adres in te voeren, kan men bekijken of  het dak bijvoorbeeld als niet verdacht, deels verdacht of verdacht is aangemerkt. De asbestdakenkaart geeft een indicatie of een dak asbest bevat. Mensen kunnen via de site direct reageren en onjuistheden doorgeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u geen asbestdak hebt, dat de sanering is gepland of al uitgevoerd is, of dat de gegevens niet kloppen. De kaart is gemaakt op basis van luchtfoto's en kan door de automatische verwerking van gegevens mogelijk fouten bevatten.

  Alle reacties komen direct bij de gemeente Dalfsen terecht. Op basis van de kwaliteit van de reacties (denk aan toevoegen van bewijs) brengt de gemeente wijzigingen aan in de database die achter de kaart zit. De asbestdakenkaart wordt maandelijks geactualiseerd aan de hand van de database. Op de website staat uitgebreide uitleg over hoe de kaart werkt en wat u moet doen wanneer u ziet dat u een asbestdak heeft.

 • Hoe werkt het?

  Verwijderen asbestdak - Particulieren
  Is uw asbestdak kleiner is dan 35m²? Dan mag u uw asbestdak zelf vervangen. Voor grotere daken bent u verplicht een gecertificeerde asbestsaneerder in te schakelen. Zij kennen als geen ander de regelgeving rondom asbestverwijdering.

  Pandeigenaar of huurder
  Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan uw woning en dus ook voor het verwijderen van uw asbestdak. We hebben een stappenplan samengesteld zodat u kunt zien wat u in welke situatie moet en kunt doen. Huurt u een woning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder, woningcorporatie of –vereniging.

  Verwijderen asbestdak - Ondernemers en agrarische ondernemingen
  Bent u een ondernemer of heeft u een boerenbedrijf? Dan vraagt het vervangen van een asbestdak vaak om een goed (investerings)plan.

 • Wat kost het?

  Financiering
  Of u nu een groot of klein asbestdak vervangt, er zijn meerdere fiscale, financiële en kostenverlagende mogelijkheden om snel(ler) en met meer rendement een nieuw dak aan te schaffen. Enkele voorbeelden:
  • Daklease of dakverhuur
  • Verkoop van (bouw)grond
  • Zonnepanelen
  • Voorziening op groot onderhoud

  Subsidies verwijderen asbestdaken
  Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.
  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat na 2024 zal gelden.

  Tijdelijke regeling
  De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. De regeling zou vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal € 75 miljoen is uitgeput. Dit laatste is nu het geval.
   

  Geen nieuw budget
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.

  Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidieregeling kunt u terecht op www.rvo.nl.
 • Wat moet ik doen?

  Bedrijven met een totaaloplossing

  Bent u op zoek naar een totaaloplossing, van advies tot en met de uitvoering? Dan kunt u bij verschillende bedrijven terecht. U heeft hierin zelf alle vrijheid om te kiezen. In de gemeente Dalfsen zijn o.a. de volgende bedrijven actief:

  Gecertificeerde asbestsaneerders

  Asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden vanwege de nodige risico’s. Heeft u een asbestdak groter dan 35 m², dan moet u uw dak laten verwijderen door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl vindt u een overzicht van gecertificeerde, door de overheid aangewezen specialisten die u kunnen helpen.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Op de website van de Rijksoverheid (RVO) www.rvo.nl vindt u alle regels waar u zich aan moet houden als u zelf asbest gaat verwijderen. Hier vindt u ook informatie over de gezondheidsrisico's en de subsidieregeling. Op www.milieucentraal.nl vindt u een filmpje met een duidelijke uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak. Inclusief een overzicht van de benodigde materialen.

  Verzekering van uw asbestdak

  Bent u als pandeigenaar met asbestdak nog wel voldoende verzekerd? Kunt u indien nodig rekenen op voldoende dekking van eventuele schade? Vanwege de risico’s die asbestdaken met zich meebrengen, gaan de premies van verzekeraars de komende jaren waarschijnlijk omhoog. Ook de onkostenvergoeding na een incident zal veranderen richting het jaar 2024. De kosten na beschadiging of brand komen dan steeds meer voor rekening van u als pandeigenaar. Wilt u weten waar u exact voor verzekerd bent en hoe het staat met een eventuele uitkering? Neemt u dan contact op met uw verzekeraar.

  Documenten tijdens informatieavonden

  De gemeente Dalfsen heeft 2 informatieavonden georganiseerd om u op weg te helpen uw dak asbestvrij te maken. De presentaties die hier gegeven vindt u onder de kop 'Documenten'.

Pagina opties