Bodembeleid

 • Samenvatting

  Elf Overijsselse gemeenten (Dalfsen, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Zwartewaterland, Zwolle, Olst-Wijhe, Deventer, Raalte, Ommen en Hardenberg) hebben in samenwerking met twee waterschappen (Velt en Vecht en Groot Salland) in regionaal verband een Nota Bodembeheer opgesteld. In deze Nota Bodembeheer zijn door de deelnemers afspraken gemaakt over:

  • Het beheergebied (landbodem en uiterwaardengrond langs de Vecht);
  • Bodemvreemd materiaal;
  • Asbesthoudende grond;
  • Toetsing PCB’s;
  • Kobalt;
  • Molybdeen;
  • Arseen.

  Bekijk het nota bodembeheer Regio IJsselland

  Dit heeft geleid tot de spelregels voor het grondverzet binnen het beheergebied van de genoemde gemeenten en waterschappen, waardoor meldingen van grondstromen binnen de regio op dezelfde werkwijze worden beoordeeld.

  De algemene werkwijze voor grondverzet is als volgt:

  1. Maak een inschatting van de bodemkwaliteit van de locatie van herkomst en toepassing. Als de locatie verdacht is, kan geen gebruik worden gemaakt van deze Nota.
  2. Op de ontgravingskaart zoekt men de herkomstlocatie waar de grond vrijkomt.
  3. Op de toepassingskaart zoekt men de locatie op waar de grond wordt toegepast.
  4. Kijk in de onderstaande grondstromenmatrix of het grondverzet mogelijk is (zie 'Documenten')
  5. meer dan 50m3 = vul het meldingsformulier in op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
 • Formulieren

 • Documenten

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster