Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  • Samenvatting

    De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

  • Hoe werkt het?

    Omgevingsvergunningen inclusief bijbehorende documenten worden bewaard bij de gemeente. De documenten kunt u inzien bij de eenheid Publieksdienstverlening. Maak hiervoor een afspraak via de afsprakenmodule.

    Nieuwe aanvragen en besluiten worden vermeld in "de Dalfser Marskramer" en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

  • Formulieren

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster