Budgetsubsidie

 • Samenvatting

  • Een budgetsubsidie is een jaarlijkse subsidie vanaf € 15.000 voor activiteiten waaraan inhoudelijke eisen worden gesteld;
  • Een budgetsubsidie wordt door het college verleend voor een tijdvak van maximaal vierboekjaren;
  • Budgetsubsidies worden jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar geïndexeerd voor loon en prijscompensatie. Hiervoor worden de CAO afspraken van de sector (loon) en de index van de gemeentebegroting (prijs) gehanteerd.

  Aanvraagformulier -Budgetsubsidie-

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Vaststelling budgetsubsidie
  Budgetsubsidies worden vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord, een definitieve beschikking krijgt. Op deze manier kan de gemeente de hoogte van de subsidie bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de uitgevoerde activiteiten.
  Voor de vaststelling geldt:
  • Dient u vóór 1 november bij het college de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag bij het college in;
  • Na ontvangst van deze stukken ontvangt u binnen acht weken een beschikking tot (gedeeltelijke) vaststelling van de subsidie.

Pagina opties