Budgetsubsidie

 • Samenvatting

  • Een budgetsubsidie is een jaarlijkse subsidie vanaf € 15.000 voor activiteiten waaraan inhoudelijke eisen worden gesteld;
  • Een budgetsubsidie wordt door het college verleend voor een tijdvak van maximaal vierboekjaren;
  • Budgetsubsidies worden jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar geïndexeerd voor loon en prijscompensatie. Hiervoor worden de CAO afspraken van de sector (loon) en de index van de gemeentebegroting (prijs) gehanteerd.

  Aanvraagformulier -Budgetsubsidie-

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Vaststelling budgetsubsidie
  Budgetsubsidies worden vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord, een definitieve beschikking krijgt. Op deze manier kan de gemeente de hoogte van de subsidie bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de uitgevoerde activiteiten.
  Voor de vaststelling geldt:
  • Dient u vóór 1 november bij het college de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag bij het college in;
  • Na ontvangst van deze stukken ontvangt u binnen acht weken een beschikking tot (gedeeltelijke) vaststelling van de subsidie.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster