Compensatieregeling zaalhuur culturele verenigingen

 • Samenvatting

  De gemeente Dalfsen wil graag dat alle amateurkunstverenigingen jaarlijks de mogelijkheid krijgen om een presentatie van hun vereniging te geven op een van de openbare podia in de gemeente Dalfsen. Hierbij denken we aan de kulturhusen en theater De Stoomfabriek, maar dit kunnen ook andere locaties zijn.

  Voor de procedure en beoordeling verwijzen wij u naar de beleidsregels compensatieregeling zaalhuur culturele verenigingen zoals opgenomen in het Cultuurbeleid 2017-2020.

  Let op! Wanneer het subsidieplafond van € 5000,00 is bereikt is dit een reden om uw aanvraag af te wijzen.

  Online aanvraagformulier compensatieregeling zaalhuur

 • Wat heb ik nodig?

  Het downloadbare aanvraagformulier + de offerte van de huur van het podium kunt u als bijlage versturen via het online contactformulier, via e-mail gemeente@dalfsen.nl. U kunt de documenten ook per post versturen:

  • College van burgemeester en wethoudersgemeente Dalfsen
  • Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning
  • Postbus 35
  • 7720 AA Dalfsen
 • Formulieren

 • Goed om te weten

  Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen in.

  • Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar, krijgt u de beschikking in december toegestuurd;
  • Let op! Wanneer het subsidieplafond van € 5000,00 is bereikt, is dit een reden om uw aanvraag af te wijzen; 
  • Doet u een aanvraag voor project in het lopende jaar, dan ontvangt u een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 15 maart 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster