Datalek melden

 • Samenvatting

  De gemeente Dalfsen verwerkt veel persoonsgegevens. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en deze worden goed beveiligd. Toch kunnen uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan door inbreuk op de beveiliging. Dit heet een datalek. Ontdekt u een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente. 

  Hoe werkt het?
  De eerste zorg bij een datalek is het dichten van het lek. De gemeente gaat nauwkeurig na welke gegevens van u zijn gelekt en of u – en/of andere betrokkenen – gedupeerd bent door het lek. Als er een risico is dat uw privacy is geschonden, dan meldt de gemeente het datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeert de gemeente de benadeelde(n) en helpt het risico op schade te beperken. 

  Melding maken

  Online meldingsformulier -Datalek- gemeente Dalfsen

  Hoe lang duurt het?
  Na uw melding onderneemt de gemeente direct actie om het datalek te onderzoeken. Binnen korte tijd zal contact met u worden opgenomen voor vragen en toelichting. 

  Heeft u nog vragen?

 • Icon

  icon-alert

 • Formulieren

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster