Drank- en horecavergunning

 • Samenvatting

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. 

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u hiervan een melding doen.

  Voor het aanvragen en/of wijzigen van een drank- en horecavergunning moet u een afspraak maken met de betreffende ambtenaar van de eenheid Publieksdienstverlening via het telefoonnummer 14 0529.

  Naast het aanvraagformulier moet u ook de vragenformulier Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) indienen. Meer over Bibob vindt u hier.

 • Hoe werkt het?

  U moet in ieder geval een vergunning aanvragen indien:

  • u een onderneming wilt starten;
  • de rechtspersoon van uw onderneming wijzigt;
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt horecavergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

  Paracommerciële horecavergunning

  Paracommerciële instellingen zijn stichtingen en verenigingen die zich richten op recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten. Het is belangrijk dat het verkopen van alcoholhoudende dranken niet de hoofdzaak is (bijvoorbeeld kerken en sportverenigingen).

  Voor paracommerciële instellingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

  • huisregels ophangen in kantines
  • cursussen voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
 • Wat heb ik nodig?

  Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publiekdienstverlening via het telefoonnummer 14 0529.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het aanvragen en/of wijzigen van een drank- en horecaverordening vindt u in de legesverordening.

 • Formulieren

 • Goed om te weten

  Melden afwijken schenktijden

  Voor paracommerciële instellingen (bijv. sportkantines) gelden schenktijden. Deze instellingen mogen schenken van maandag tot en met vrijdag vanaf 10:00 tot 24:00 uur en op zaterdag en zon- en feestdagen vanaf 12:00 tot 19:00 uur. Wanneer u wilt afwijken van deze schenktijden, moet u hiervan melding doen of een ontheffing aanvragen. Dat kan via deze link 'melding afwijken schenktijden'.

  Gebruiksmelding

  Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket Online (OLO) op http://www.omgevingsloket.nl. De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

  Terras

  Als een ondernemer bij zijn openbare inrichting een terras wil exploiteren moet hiervan melding worden gedaan door middel van het hiervoor vastgestelde formulier 'melding exploitatie terras bij een openbare inrichting'

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties