Eikenprocessierups, bestrijding

 • Samenvatting

  Eiken processie rups
  Eikenprocessierupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en de resten ervan (zoals lege nesten). Bekijk de folder en infographic in de bijlage voor meer informatie over de eikenprocessierups. (GHOR/GGD VRIJsselland)

  Bestrijding eikenprocessierups door gemeente
  De gemeente besteedt aandacht aan het beperken van de overlast van de eikenprocessierups.

  Kunt u alle onderstaande vragen met "Ja" beantwoorden dan kun u de gemeente benaderen voor het bestrijden van de nesten van de eikenprocessierups.

  Woont u binnen bebouwde kom:

  • Gaat het om gemeentelijke bomen?
  • Heeft u overlast van de brandharen van de rupsen?
  • Zitten de nesten lager dan 4 meter?

  Woont u buiten bebouwde kom:

  • Gaat het om gemeentelijke bomen?
  • Heeft u overlast van de brandharen van de rupsen?
  • Zitten de nesten lager dan 4 meter?
  • Staat de boom voor uw inrit/tuin of langs een drukke fietsroute? (zie document belangrijke fietsroutes)

  Kunt u alle onderstaande vragen met "ja" beantwoorden dan bestrijdt de gemeente de  nesten van de eikenprocessierups:

  Het kan zijn dat u de eikenprocessierups aantreft bij bomen op uw erf. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding hiervan. Mocht u deze nesten willen bestrijden dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met het bedrijf dat ook de gemeentelijke nesten bestrijdt:

  Groenrecycling Rouveen

  Veel gestelde vragen en antwoorden

  Waar kan ik een melding van de eikenprocessierups doen? Op het moment dat er een nest boven de tuin of oprit lager dan 4 meter hangt kunt u dit doorgeven via het formulier op www.dalfsen.nl/meldingrups of door te bellen met telefoonnummer +140529. Deze nesten worden dan verwijderd.
  Wat gebeurt er met meldingen? De meldingen die in aanmerking komen voor bestrijding worden wekelijks doorgegeven aan de bestrijder. De bestrijder probeert de week erop de nesten te verwijderen. Het kan door de drukte voorkomen dat de wachttijden oplopen. In de laatste twee weken van juni was dit het geval, inmiddels worden de meldingen weer volgens de standaard wachttijd verholpen.
  Hoe lang duurt het voordat mijn melding wordt opgepakt? De meldingen die in aanmerking komen voor bestrijding worden wekelijks doorgegeven aan de bestrijder. De week erop worden de nesten verwijderd mits de melding voldoet  aan de criteria. Het kan zijn dat door drukte de wachttijd oploopt. Op dit moment is dat niet het geval.
  Waar kan ik meer informatie vinden over de eikenprocessierups? Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.dalfsen.nl/rups.
  Wat is het gemeentelijk beleid m.b.t. de bestrijding van de eikenprocessierups? De gemeente Dalfsen hanteert al jarenlang actief beleid op het bestrijden van eikenprocessierups. De toename van deze eikenprocessierups is daarom ook niet te wijden aan geen/onvoldoende bestrijding. De enorme toename beperkt zich niet alleen tot Dalfsen, maar het een landelijke toename van het probleem.

  Krijg ik een kapvergunning als ik eikenprocessierups aanwezig is in bomen?

  Het beleid om eikenbomen te kappen wordt niet anders door de toename van de eikenprocessierups. Een vergunning aanvragen voor het kappen van eikenbomen kan altijd. We gebruiken het afwegingskader kappen houtopstanden om te beoordelen of de boom gekapt mag worden of niet. Door de grote toename gaan we wel ons beleid evalueren om te kijken hoe we de toename volgend jaar kunnen reduceren of de overlast kunnen beperken.
  Het is een gevaar voor de volksgezondheid aan het worden. Geeft de gemeente wel prioriteit aan het bestrijden van de eikenprocessierups? Of bespaart de gemeente op de bestrijding?

  Gemeente Dalfsen geeft weldegelijk prioriteit aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Uiteraard worden er altijd bewust afwegingen gemaakt ten aanzien van de kosten. In het geval van de eikenprocessierups is het beleid als volgt:

  • preventief worden de eikenprocessierupsen bestreden door te spuiten langs hoofdroutes en druk bezochte locaties.
  • Daarnaast halen we op basis van meldingen nesten in gemeentelijke bomen weg binnen de bebouwde kom weg als ze lager dan 4 meter hangen. Buiten de bebouwde kom verwijderen we nesten als ze boven tuinen en opritten hangen of langs belangrijke routes en lager dan vier meter hangen.
  Waarom investeert de gemeente Dalfsen niet in eigen apparatuur om de eikenprocessie rupsen te verwijderen en vervolgens een goed beleidsplan te maken om preventief te bestrijden?

  Het is een bewuste keuze om het bestrijden van de eikenprocessierups niet zelf op te pakken, maar uit te besteden aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. De gemeente heeft al meerdere jaren actief beleid op het bestrijden van de eikenprocessierups. De gemeente Dalfsen werkt volgens het beheerplan beheersing eikenprocessierups. Zij volgt hierin de landelijke leidraad voor bestrijding van de eikenprocessierups, zie www.dalfsen.nl/rups.

  Dit jaar is de eikenprocessierups landelijk boven verwachting toegenomen in aantal. We zullen daarom het huidige beleid kritisch tegen het licht houden, waarmee we hopelijk de overlast in 2020 kunnen verminderen.

  Bezuinigt de gemeente Dalfsen op het onderhoud van het groen?

  Er is geen sprake van bezuinigingen op het onderhoud van het groen. Bestrijding van de eikenprocessierups is actief beleid van de gemeente. Dat de toename van de eikenprocessierups zo groot zou zijn hadden we niet verwacht. De grote hoeveelheid rupsen kunnen we niet van de één op de andere dag laten verminderen. We zijn namelijk afhankelijk van bedrijven die het werk voor ons uitvoeren.

  En ons beleid is dat we op basis van meldingen nesten in gemeentelijke bomen weghalen binnen de bebouwde kom als ze lager dan 4 meter hangen. Buiten de bebouwde kom verwijderen we nesten als ze boven tuinen en opritten hangen of langs belangrijke routes en lager dan vier meter hangen.
  Waarom hangt de gemeente Dalfsen geen lintjes om bomen waarin de eikenprocessierups zit? De gemeente Dalfsen hangt bewust geen lintjes om bomen waar nesten zitten en die gemeld zijn. Het komt  geregeld voor dat in naastgelegen bomen waar geen lintje om heen zit ook een eikenprocessierups zit. Er is namelijk een periode dat rupsen in processie gaan lopen van de ene naar de andere boom. Met de waarschuwingslintjes wek je naar ons idee teveel de indruk dat nesten alleen zitten in bomen met lintjes om de stam. Dat is helaas niet altijd het geval, waardoor mensen onnodig risico lopen. Ons advies is dan ook om (langdurig verblijf in de buurt van) eikenbomen in zijn algemeenheid zoveel mogelijk te beperken. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, houd dan rekening met het zoveel mogelijk bedekken van het lichaam, waardoor haartjes niet rechtstreeks op de huid terecht komen.
  Als we niet bestrijden wordt het dan erger volgend jaar? De verwachting is nu dat de eikenprocessierups in aantal toe zal nemen. Bovendien zit de eikenprocessierups ook op veel plekken waar de rups niet bestreden wordt bij bijvoorbeeld andere grondeigenaren.
  Mogen we een nest op een gemeentelijke boom zelf laten weg halen? Dag mag, maar we willen wel dat de bestrijder vooraf contact opneemt met de gemeente om de methode van bestrijden af te stemmen. Kappen en schade toebrengen aan de bomen is uiteraard niet toegestaan.
  Het bedrijf dat de rupsen weghaalt doet dit niet bepaald goed, telkens wanneer ze zijn geweest worden er nieuwe nesten ontdekt. Dit geldt ook op plekken die voorrang hebben zoals scholen. Hoe kan dat?

  De bestrijding van eikenprocessierupsen is bewerkelijk. Het is veel werk om een nest weggezogen te krijgen omdat de rupsen echt aan de boom plakken. Vaak moet je meerdere keren over dezelfde plekken heen om de rupsen weg te krijgen. Daarnaast kan het inderdaad zo zijn dat de ene dag een bestrijder een nest heeft weggehaald en de volgende dag er weer rupsen zitten. De rupsen verplaatsen zich namelijk ook (in processie). Dit betekent niet automatisch dat het bedrijf zijn werk niet heeft goed gedaan.

  Kan een bestrijder zich aanbieden?

  Op dit moment hebben we een contract met een bestrijdingsbedrijf die voor ons de bestrijding verzorgt.

  Op dit moment kan de bestrijder alle meldingen volgens afspraken afhandelen (maximaal binnen 10 dagen, maar in de praktijk meestal korter).

 • Documenten

Pagina opties

De servicepunten van de gemeente Dalfsen in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht! Meer informatie

Sluit venster