Evenementenvergunning aanvragen

 • Samenvatting

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een feest, festival of popconcert? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

  Online formulier -Melding klein evenement-

  Aanvraagformulier -Evenementenvergunning-

  Ontheffing -Tijdelijk wet maatregelen covid-19-

 • Hoe werkt het?

  Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn en bevestigt de ontvangst van de aanvraag. Wanneer u een onvolledige of onjuiste aanvraag hebt ingediend, ontvangt u per post het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Is de aanvraag compleet ingediend en geeft de aard van het evenement daar aanleiding toe dan wordt er een vooroverleg gepland met de organisator, politie, veiligheidsregio en de gemeente.

  Na afloop wordt het evenement geëvalueerd.

  Zowel uw aanvraag als het besluit op de evenementenvergunning worden gepubliceerd in rubriek 'kernpunten' van de plaatselijke krant 'de Dalfser Marskramer'.

 • Wat heb ik nodig?

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Een duidelijke plattegrond op schaal (1:100 of 1:500). Uit de plattegrond moet blijken hoe het evenemententerrein wordt ingericht en welke objecten worden geplaatst;
  • Als er een tent wordt geplaatst, moet er een een duidelijke plattegrond en indeling van de tent op schaal worden bijgevoegd (zie voorbeeld);
  • Een volledig ingevuld veiligheidsplan;
  • Een mobiliteitsplan (verkeersmaatregelen, afzettingen, inzet verkeersregelaars e.d.).

  Een aanvraag om een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

 • Wat kost het?

  Evenementenvergunning kosteloos
  Ontheffing geluidhinder € 45,65
  Ontheffing van de eindtijd € 45,65
  Ontheffing Zondagswet € 45,65

 • Icon

  icon-vergunning

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet
  Vindt tijdens het evenement verstrekking van alcoholische dranken plaats, buiten de normale horecabedrijven? Dan heeft u hiervoor een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

  Ontheffing geluidhinder
  Wordt op het evenement live-muziek of een geluidsinstallatie gebruikt, zodat dat de omgeving hiervan hinder kan ondervinden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing geluidhinder nodig.

  Ontheffing sluitingsuur
  Voor het evenement kan een ontheffing van de eindtijd (tot uiterlijk 01:00 uur) aangevraagd worden.

  Gebruiksmelding
  Wanneer u een activiteit organiseert waarvoor geen evenementenvergunning nodig is (bijvoorbeeld voor een besloten feest), maar één van onderstaande situaties wel van toepassing is, moet u een gebruiksmelding indienen.

  • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen;
  • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • U wilt gebruik maken van een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

  Onder een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) wordt verstaan: een bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats is gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren.

  De melding moet minimaal 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

  WA Verzekering
  Bij het organiseren van een evenement moet u ook denken aan het afsluiten van verzekeringen. Het is aan te raden tenminste een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het geval u als organisatie aansprakelijk gesteld wordt.

Pagina opties