Exploitatieovereenkomst

 • Samenvatting

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen, zoals:

  • riolering;
  • wegen;
  • verlichting;
  • het bouwrijp maken van grond.

  De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

 • Wat heb ik nodig?

  Wat u moet meenemen, hangt af van de afspraken die u met de gemeente wilt maken. Als u al een bouwplan hebt, neemt u dat in ieder geval mee.

 • Wat moet ik doen?

  De aanpak verschilt per project. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

 • Formulieren

Pagina opties