Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Samenvatting

  Voor het starten of overnemen van een horecabedrijf hebt u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt wanneer daarbij geen alcoholische dranken worden aangeboden.  Naast de aanvraag zal er tevens een Bibob-procedure worden opgestart. Hiervoor moet u een vragenlijst invullen. De aanvraagformulieren en de vragenlijst voor de Bobob-procedure kunt u bij de eenheid Publieksdienstverlening aanvragen via online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

  Wanneer u een horecabedrijf start/overneemt waar wel alcoholische dranken worden aangeboden moet u een aanvraag alcoholvergunning indienen.

  In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

  • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
  • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
  • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
  • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
  • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
  • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

  Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

  • hotel
  • restaurant, café of snackbar
  • discotheek
  • buurthuis of clubhuis
 • Hoe werkt het?

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing om voor een exploitatievergunning in aanmerking te komen:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • De exploitatie van de openbare inrichting is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan.

  De aanvrager neemt contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. De aanvrager neemt de aanvraag (inclusief bijlagen) mee naar het intakegesprek. In het intakegesprek controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.

  Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Dit kan betekenen dat de beslistermijn opgeschort wordt.

  Er vindt een vervolggesprek plaats waarin de aanvraag om een exploitatievergunning en het Bibob vragenformulier met de aanvrager doorgesproken wordt.

  Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning te verlenen of te weigeren.

  Het besluit wordt gepubliceerd in Kernpunten in de 'Dalfser Marskramer'. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

 • Wat heb ik nodig?

  Lever het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlage(n) in bij de gemeente. Neem tijdens het intakegesprek onderstaande gegevens mee:

  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en de leidinggevenden;
  • Ingevuld Bibob-vragenformulier inclusief bijlagen;
  • Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van de woonplaats van de aanvrager en leidinggevenden indien deze woonachtig is/zijn buiten Nederland;
  • Gedetailleerde plattegrond locatie terras;
  • Meldingsformulier exploitatie terras bij een openbare inrichting.
 • Wat kost het?

  Het besluit op een aanvraag om een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening kost € 274,80.

 • Icon

  icon-vergunning

 • Wat moet ik doen?

  De aanvrager neemt contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. De aanvrager neemt de aanvraag (inclusief bijlagen) mee naar het intakegesprek. In het intakegesprek controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.

  Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Dit kan betekenen dat de beslistermijn opgeschort wordt.

  Er vindt een vervolggesprek plaats waarin de aanvraag om een exploitatievergunning en het Bibob vragenformulier met de aanvrager doorgesproken wordt.

  Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning te verlenen of te weigeren.

 • Formulieren

 • Goed om te weten

  Gebruiksmelding

  Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via Omgevingsloket Online (OLO). De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Pagina opties