Festiviteit bedrijf, vereniging of school

 • Samenvatting

  Een inrichting mag maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit hebben waarbij de geldende geluidsnormen verruimd zijn. Voor sportactiviteiten is het voor een inrichting maximaal 12 keer per kalenderjaar mogelijk om de verlichting langer aan te houden.

  Kennisgeving
  Voor een verruiming van de geluidsnormen of de verlichtingsperiode dient minimaal twee weken van tevoren een kennisgeving ingediend te worden. Hiervoor maakt u gebruik van het onderstaande digitale formulier.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn.
  2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten.
  3. De kennisgeving moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de festiviteit worden aangeleverd bij de gemeente.
  4. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek – hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.18 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening – uiterlijk om 24:00 uur beëindigd.
  5. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster