Gladheid bestrijden

 • Samenvatting

  De koude wintermaanden komen er weer aan. Het gladheidsbestrijdingsteam van gemeente Dalfsen is klaar voor de winter en zorgt ook dit jaar weer voor een begaanbaar wegennetwerk. Zo kunnen wij samen veilig de weg op.

  Wanneer strooit de gemeente?
  Van 1 november tot 1 april staan de strooiploegen van de gemeente 24 uur per dag paraat. Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Zo wordt voorkomen dat het wegdek glad wordt.

  Maar wanneer weet je nou of het glad wordt?
  De gemeente Dalfsen gebruikt een gladheidsmeldsysteem dat aankomende gladheid signaleert. Zo wordt er gekeken wat de toestand van het wegdek, de temperatuur en de vochtigheid in de lucht is. Ook worden lokale weersverwachtingen en de situatie op dat moment meegenomen. Afhankelijk van deze gegevens wordt er gestrooid. Alle technische strooigegevens worden in de boordcomputers van de strooiwagens vastgelegd.

  Waar strooit de gemeente?
  Waar gestrooid wordt is onder te verdelen in primaire en secundaire routes. Na alarmering wordt er eerst op de zogenaamde primaire routes gestrooid. Binnen drie uur na alarmering is op deze routes gestrooid. Wegen op de secundaire routes worden pas vanaf 08.00 uur tijdens dagdienst gestrooid, mits extreme weersomstandigheden, zoals sneeuwval of ijzel zich voordoet en als de primaire strooiroutes onder controle zijn. Alle overige wegen worden per definitie niet gestrooid.

  Meer informatie?

 • Wat moet ik doen?

  Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat de overlast en het gevaar van gladheid zoveel als mogelijk wordt beperkt. Als u uw stoep of paadje heeft schoongeveegd, kijk dan eens om u heen of uw buren of buurtgenoten hulp kunnen gebruiken.

  Meer informatie?

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Feitjes op een rij:

  • Het Dalfser gladheidsbestrijdingsteam bestaat uit 7 ploegen;
  • 7 routes zijn binnen 3 uur na oproep gestrooid;
  • Per uitruk wordt 357 km afgelegd, waarvan 227 km daadwerkelijk gestrooid.

  In het seizoen 2017-2018:

  • Waren er 33 vorstdagen;
  • Waren 23 van de 33 vorstdagen in februari;
  • Waren er 37 uitrukken;
  • Was de eerste strooiactie op 29 november 2017 en de laatste strooiactie op 20 maart 2018;
  • Is 8399 km aan wegen gestrooid;
  • Is 424 ton zout gestrooid.

Pagina opties