Groene en Blauwe Diensten, landschapssubsidie

 • Samenvatting

  De Groene en Blauwe Diensten zorgen ervoor dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële beloning ontvangen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen.
  Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, beheren of onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke Overijsselse landschap. Zij leveren in feite een groene of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de grondeigenaar ook wordt betaald voor deze dienst. Dat kan geregeld worden met een beheercontract via Groene en Blauwe Diensten.

 • Hoe werkt het?

  Is de regeling GBD interessant voor u?
  Wanneer u belangrijke landschapselementen (o.a. houtwallen, elzensingels, geriefbosjes, bomen, lanen) in uw bezit heeft die vallen in bovengenoemde gebieden, is het wellicht interessant om hiervoor een GBD contract af te sluiten. U ontvangt dan een vergoeding voor het in stand houden en het onderhoud van deze landschapselementen voor een periode van 21 jaar.

 • Formulieren

 • Documenten

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn open voor publiek. Meer informatie

Sluit venster