Jeugdsportsubsidie

 • Samenvatting

  De subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2019 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden naam, adres, geboortedatum en bondsnummer van de leden vermeld.

  Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.

  Er wordt een bedrag per jeugdlid verleend voor het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening door jeugd in de leeftijd tot 18 jaar.

  Online aanvraagformulier -Jeugsportsubsidie 2020-

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Subsidie aanvragen vóór 1 november van ieder jaar. Beschikking volgt vóór 1 januari van het jaar daarop.

Pagina opties

In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster