Jeugdsportsubsidie

 • Samenvatting

  De subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2021 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden naam, adres, geboortedatum en bondsnummer van de leden vermeld.

  Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.

  Er wordt een bedrag per jeugdlid verleend voor het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening door jeugd in de leeftijd tot 18 jaar.

  Aanvraagformulier -Subsidie jeugdsport 2022-

 • Icon

  icon-geldzaken

 • Formulieren

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Subsidie aanvragen vóór 1 november van ieder jaar. Beschikking volgt vóór 1 januari van het jaar daarop.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster