Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Samenvatting

  Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

  Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Icon

  icon-melding-doen

 • Wat moet ik doen?

  U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

  In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.
 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

Pagina opties