Kansenpot

 • Samenvatting

  Ook dit jaar is er een Kansenpot van beschikbaar voor de gehele gemeente Dalfsen. De achterliggende gedachte is dat vanuit de eigen kracht van de samenleving er nieuwe ideeën ontstaan die gerealiseerd kunnen worden door een bijdrage uit de Kansenpot.

  Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteitenkosten met een maximum van € 2.500,-.

  Indienen aanvragen voor 1 november
  Aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 november. Voor 31 december beslist het college welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage. Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteitenkosten met een maximum van € 2.500,-.

  Online aanvraagformulier -Kansenpot-

  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling wanneer deze compleet/volledig is verstuurd. U ontvangt na het versturen een ontvangstbevestiging.

 • Hoe werkt het?

  Toetsingscriteria
  De volgende voorwaarden en/of toetsingscriteria worden gehanteerd om te toetsen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage:

  • Het project/de activiteit in de aanvraag draagt bij aan het beleidsdoel om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus binnen de gemeente Dalfsen te versterken. Onder dit beleidsdoel vallen ook projecten op sociaal/economisch terrein, die niet direct tot een fysieke ingreep leiden;
  • Het project/activiteit is openbaar toegankelijk en bedoeld voor een brede doelgroep;
  • Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk en georganiseerd in een bepaalde verband (bijvoorbeeld PB of andere organisaties/verenigingen) binnen de gemeente Dalfsen;
  • De aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Dalfsen, zoals die is vastgelegd in geldende visiedocumenten;
  • Projecten/aanvragen waarmee al een begin is gemaakt op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

  Verantwoording

  • De organisatie/vereniging dient binnen 8 weken na de voltooiing van het project/activiteit een gereedmelding in, waarin een kostenoverzicht is van de werkelijk gemaakte kosten;
  • Een korte verklaring dat is voldaan aan toetsingscriteria zoals hierboven zijn genoemd.
 • Formulieren

 • Goed om te weten

  Indienen aanvragen voor 1 november
  Aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 november. Voor  31 december juni beslist het college welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage. Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteitenkosten met een maximum van € 2.500,-.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster