Lokale leveranciers, selectielijsten

 • Samenvatting

  Met ingang van 2017 gebruikt de gemeente Dalfsen voor onderhandse aanbestedingen een systematiek voor het selecteren van lokale leveranciers. Lokale leveranciers kunnen zich op selectielijsten laten plaatsen. De selectielijsten zijn van toepassing op een deel van de overheidsopdrachten voor cultuurtechnische- en civieltechnische werken.

  Selectielijsten:

  • 1a. Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk, (opdrachten < € 150.000);
  • 1b. Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk, (opdrachten > € 150.000).

  Lokale leveranciers die op een lijst willen komen, moeten aan een aantal eisen voldoen. Het gaat om eisen op het gebied van ervaring, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

  Leveranciers die een opdracht uitvoeren worden tijdens en na oplevering van het werk beoordeeld. Leveranciers die een laag eindoordeel hebben gehaald, of als zij bijvoorbeeld niet te goeder trouw zijn, worden van de lijst verwijderd.

  Leveranciers melden zich voor een lijst aan door het ”Aanmeldformulier selectielijsten gemeente Dalfsen” en de Eigen Verklaring in te dienen.

 • Documenten

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster