Mantelzorgwaardering 2018

  • Samenvatting

    Wanneer bent u mantelzorger en komt u dus in aanmerking voor de waardering:

    “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe omgeving.” Dit gaat verder dan de hulp die verwacht mag worden van een partner, ouder, inwonende kinderen of vrienden.  Het gaat om onbetaalde hulp en zorg aan iemand die dat nodig heeft en van deze hulp afhankelijk is. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein)kinderen, valt niet onder mantelzorg.

    Online aanvraagformulier -Mantelzorgwaardering 2018-

  • Formulieren

Pagina opties