Mogelijke vergoedingen zwembaden

 • Samenvatting

  Zijn de kosten voor zwemles diploma A een probleem?
  Misschien is dan een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Dalfsen mogelijk.

  Het Jeugdsportfonds Dalfsen is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Overijssel. Wat is het doel? We willen graag dat kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) van wie de ouders de zwemlessen niet kunnen betalen, toch kunnen sporten en bewegen. Het fonds betaalt namelijk de contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen tot een maximum van € 225 per kind per jaar. Voor zwemles diploma A is een eenmalige bijdrage mogelijk.

  Wat moet u doen?
  U kunt zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen via door het Jeugdsportfonds erkende tussenpersonen, zoals de bijstandsconsulenten van de gemeente en de buurtsportcoaches. U kunt telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 14 0529 of via het Digitaal Contactformulier. Deze personen zullen u vragen om uw financiële gegevens en zij kunnen u aanmelden als u aan de voorwaarden voldoet.
  De consulent van het Jeugdsportfonds beoordeelt vervolgens de aanvraag en bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. Als een aanvraag is toegekend betaalt het Jeugdsportfonds de kosten rechtstreeks aan het zwembad.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage?
  Kijk dan naar bijgevoegde spelregels of raadpleeg de website http://overijssel.jeugdsportfonds.nl en klik vervolgens via “aangesloten gemeenten” op “gemeente Dalfsen”.
  Ook kunt u contact opnemen met de consulent van het Jeugdsportfonds Overijssel:

  • Maaike Geerdink (038) 45 777 82.

  U kunt ook een e-mail sturen naar consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl

 • Formulieren

 • Documenten

Pagina opties