Naamgebruik, aanpassen

 • Samenvatting

  Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren, kunt u door middel van een "verzoek aanduiding naamgebruik" aangeven met welke naam uLogo DigiD door de overheid wilt worden aangeschreven.
  Voor alle duidelijkheid: uw eigen (geslachts)naam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

  Ook indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u een verzoek tot naamgebruik indienen.

  Online aanvraagformulier -Naamgebruik aanpassen-

  Online contactformulier

 • Hoe werkt het?

  Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de administratie van de gemeente (BRP) gewijzigd.

 • Icon

  icon-gba-uittreksel

 • Wat moet ik doen?

  Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan digitaal, aan de balie of per post worden gedaan.

 • Formulieren

  Online aanvraagformulier -Naamgebruik aanpassen-

 • Documenten

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente is, indien u aan de voorwaarden voldoet, wettelijk verplicht binnen vier weken na het verzoek hieraan gevolg te geven.

Pagina opties