Ontheffing coronamaatregelen

 • Samenvatting

  Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. In bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.

  U krijgt alleen een ontheffing in een heel bijzonder, concreet geval. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

  Groepsvorming
  Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.

  Openstelling publieke plaatsen
  Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.

  Evenementen
  Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via www.dalfsen.nl/evenementenvergunning

  Online aanvraagformulier -Ontheffing coronamaatregelen-

  Online -Contactformulier-

 • Wat kost het?

  U vraagt deze ontheffing gratis aan.

 • Icon

  icon-burgemeester-01

 • Formulieren

 • Goed om te weten

  De landelijke coronawet met maatregelen tegen COVID-19 vervangt de noodverordeningen. Met de coronawet kunnen de Eerste en de Tweede Kamer de regering controleren. Ook krijgen burgemeesters meer mogelijkheden voor maatwerk binnen hun gemeente.

  Uw verzoek voor ontheffing wordt vergeleken met het belang van de bestrijding van het virus. Als een ontheffing de bestrijding moeilijker maakt of bedreigt, wordt er geen ontheffing verleend. U krijgt alleen een ontheffing in een heel bijzonder, concreet geval. Deze ontheffing is een uitzondering op de algemene regels in de coronawet. Ze zijn niet bedoeld om nieuwe uitzonderingen te maken.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster