Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Samenvatting

  In bijzondere gevallen is het mogelijk om als horecabedrijf ontheffing te verkrijgen van de sluitingstijden. Een ontheffing geeft toestemming om op een bepaalde datum of in een bepaalde periode een bedrijf langer geopend te hebben dan de voor horecabedrijven geldende algemene openingstijden.

 • Wat heb ik nodig?

  De aanvrager moet de ontheffing schriftelijk aanvragen. De gegevens die nodig zijn om de aanvraag om ontheffing in behandeling te nemen, zijn:

  • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager (horeca-inrichting).
  • De bijzondere omstandigheid waarvoor de ontheffing nodig is.
  • De datum waarop en de tijden waartussen de bijzondere omstandigheid plaatsvindt.
 • Wat kost het?

  Een ontheffing kost € 45,20.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties