Sportsubsidie voor mensen met een beperking

 • Samenvatting

  Het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening door mensen met een beperking die in de gemeente Dalfsen woonachtig zijn.

  Subsidie wordt verleend in de extra aantoonbare kosten die de instelling maakt voor de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een maximum van € 90,00 per jaar per contributie betalende inwoner van de gemeente Dalfsen.

  Online aanvraagformulier -Sportsubsidie voor mensen met een beperking 2020-

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  De subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2018 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden naam, adres, geboortedatum en bondsnummer van de leden vermeld.

  Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.  
   

Pagina opties

In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster