TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

 • Samenvatting

  Heeft u in 2020 te maken gehad met een daling van uw inkomen vanwege de coronacrisis? En komt u daardoor in problemen met het betalen van uw vaste woonlasten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.
  Deze regeling is voor iedereen met een inkomen. Dus zowel voor ondernemers (zelfstandigen, zzp’ers) als mensen die loon of een uitkering ontvangen.

  Wanneer komt u in aanmerking voor de TONK?
  Er moet door de coronamaatregelen sprake zijn van:

  • Een inkomensdaling;
  • Hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen;
  • Onvoldoende beschikbaar vermogen om de inkomensdaling op te vangen.

  Inkomensdaling
  De inkomensdaling is minimaal:

  • 20% van uw netto-inkomen bij een inkomen tot € 2.000,- per maand
  • 25% van uw netto-inkomen bij een inkomen tussen de € 2000,- en € 3.000,- per maand
  • 30% van uw inkomen bij een inkomen boven de € 3.000,- per maand.

  Bij het inkomen kijken we naar het huishoudinkomen. Dus het inkomen van beide partners die op hetzelfde adres wonen.

  Voorbeeld:
  In januari 2020 had u (eventueel gezamenlijk met uw partner) een inkomen van € 2800,- per maand. Door de coronacrisis is in 2020 het inkomen gedaald naar € 2000,- per maand. Dit is een daling van 28,5% en dus meer dan de vereiste 25%.

  Hoogte van de woonlasten
  Zijn uw woonlasten meer dan 40% van uw huidige inkomen? In combinatie met de inkomensdaling kunt u dan in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming. De woonlasten bestaan uit huur, hypotheeklasten, gas, water, energie, woonverzekering en gemeentelijke belastingen. 

  Voorbeeld:
  Uw huidige inkomen is € 2.000,- per maand. Uw woonlasten zijn € 900,- per maand. Dit is 45% van uw inkomen.

  Hoogte van de tegemoetkoming
  Wij vergoeden de woonlasten die hoger zijn dan 40% van uw inkomen. De vergoeding is maximaal van € 350,- per maand. 

  Voorbeeld:
  Bij een inkomen van € 2.000,- per maand en woonlasten van € 900,- per maand, ontvangt u € 100,- per maand.

  Vermogensgrenzen

  • Voor een alleenstaande: € 10.000
  • Voor een alleenstaande ouder/echtpaar/samenwonenden: € 15.000
  • Voor ondernemers: € 50.000

  Heeft u een hoger beschikbaar vermogen, dan heeft u geen recht op de TONK. 

  Duur van de Tonk
  De Tonk-regeling geldt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U kunt dus een tegemoetkoming krijgen van 6 maanden. In bovengenoemd voorbeeld ontvangt u 6  x € 100,- is € 600,-.

  Hoe kunt u de Tonk-vergoeding aanvragen?
  U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen via het online aanvraagformulier. Als u problemen heeft met de digitale aangifte kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen:

  Online aanvraagformulier -Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten- (TONK-uitkering)

  Online -Contactfformulier-

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Formulieren

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster