TONK_2 (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

 • Samenvatting

  Heeft u in 2021 te maken gehad met een daling van uw inkomen vanwege de coronacrisis? En komt u daardoor in problemen met het betalen van uw vaste woonlasten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.
  Deze regeling is voor iedereen met een inkomen. Dus zowel voor ondernemers (zelfstandigen, zzp’ers) als mensen die loon of een uitkering ontvangen.

  Wanneer komt u in aanmerking voor de TONK_2-regeling?
  Er moet door de coronamaatregelen sprake zijn van:

  • Een inkomensdaling;
  • Hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen;
  • Onvoldoende beschikbaar vermogen om de inkomensdaling op te vangen.

  Inkomensdaling
  De inkomensdaling is minimaal:

  • 20% van uw netto-inkomen bij een inkomen tot € 2.000,- per maand
  • 25% van uw netto-inkomen bij een inkomen tussen de € 2000,- en € 3.000,- per maand
  • 30% van uw inkomen bij een inkomen boven de € 3.000,- per maand.

  Bij het inkomen kijken we naar het huishoudinkomen. Dus het inkomen van beide partners die op hetzelfde adres wonen.

  Voorbeeld:
  In januari 2020 had u (eventueel gezamenlijk met uw partner) een inkomen van € 2800,- per maand. Door de coronacrisis is in 2021 het inkomen gedaald naar € 2000,- per maand. Dit is een daling van 28,5% en dus meer dan de vereiste 25%.

  Hoogte van de woonlasten
  Zijn uw woonlasten meer dan 40% van uw huidige inkomen? In combinatie met de inkomensdaling kunt u dan in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming. De woonlasten bestaan uit huur, hypotheeklasten, gas, water, energie, woonverzekering en gemeentelijke belastingen. 

  Voorbeeld:
  Uw huidige inkomen is € 2.000,- per maand. Uw woonlasten zijn € 900,- per maand. Dit is 45% van uw inkomen.

  Duur van de Tonk_2-regeling
  De Tonk_2-regeling geldt van 1 juli tot en met 30 september 2021. U kunt dus een tegemoetkoming krijgen van 3 maanden. In bovengenoemd voorbeeld ontvangt u 3  x € 100,- is € 300,-. De uitbetaling over de hele periode vindt in één keer plaats. U kunt tot en met 1 november 2021 een aanvraag indienen.

  Hoogte van de tegemoetkoming
  Wij vergoeden de woonlasten die hoger zijn dan 40% van uw inkomen. De vergoeding is maximaal € 750,- per maand. 

  Voorbeeld:
  Bij een inkomen van € 2.000,- per maand en woonlasten van € 900,- per maand, ontvangt u € 100,- per maand.

  Vermogensgrenzen

  • Voor een alleenstaande: € 10.000
  • Voor een alleenstaande ouder/echtpaar/samenwonenden: € 15.000
  • Voor ondernemers: € 50.000

  Heeft u een hoger beschikbaar vermogen, dan heeft u geen recht op de TONK_2. 

  Hoe kunt u de Tonk_2-vergoeding aanvragen?
  U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen via het online aanvraagformulier. Als u problemen heeft met de digitale aangifte kunt u contact opnemen met de gemeente Dalfsen:

  Online aanvraagformulier -Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten- (TONK 2-uitkering) (per 1 juli 2021 beschikbaar...)

 • Icon

  icon-geldzaken

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster