Tozo 2 (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

 • Samenvatting

  Laatste nieuws Tozo-regeling (17-09-2020):

  Verlenging Tozo-uitkering per 1 oktober 2020 (Tozo 3)
  De Tozo-uitkering wordt per 1 oktober 2020 verlengd met nog eens 9 maanden, oftewel tot 1 juli 2021. Op de site van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.
   
  De uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet deze opnieuw aanvragen.
  De regels om na 1 oktober in aanmerking te komen voor  de Tozo-uitkering zijn nog verder aangescherpt. Kunt u bijvoorbeeld terugvallen op het inkomen van uw partner, of beschikt u over middelen van meer dan € 46.520,00 dan is er geen recht meer op een Tozo-uitkering.
  De aanvraagformulieren komen na 1 oktober 2020 op deze website.


  Alles wat u moet weten over de Tozo

  De Tozo II (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. U kunt de  Tozo 2 aanvragen van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

  Het gaat om 2 verschillende regelingen:

  • Aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Maximaal 4 aaneengesloten hele kalendermaanden in de periode juni, juli, augustus en september;
  • Bijstand in de vorm van (een lening voor) bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. 

  Online aanvraagformulier - Verlenging Tozo 1 -  (als u wel gebruik heeft gemaakt van Tozo 1)

  Online aanvraagformulier - Tozo 2 -   (als u geen gebruik heeft gemaakt van Tozo 1)

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en 2). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u gebruik maken van online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

 • Formulieren

 • Documenten

 • Goed om te weten

  Voor wie geldt deze nieuwe regeling? 
  De Tozo 2 is gemaakt voor zelfstandige ondernemers van wie het inkomen door de coronavirus onder het sociaal minimum komt die.  in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn.

  Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Wonend en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK;
  • Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • Wonend in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster