Tozo 3 (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

 • Samenvatting

  Laatste nieuws verlenging Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers):
  Ontving of ontvangt u een Tozo-uitkering? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

  Waarom een verlenging?
  Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

  Wanneer kan de verlenging ingaan?
  U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

  Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?
  In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • in de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
  • vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.

  U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

  Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?
  Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor de Tozo 3.

  Hoe kunt u de verlenging aanvragen?
  U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

  Online aanvraagformulier verkort -Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers- Tozo3

  Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen?
  Het gaat om 2 verschillende regelingen:

  • aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Maximaal 6  hele kalendermaanden in de periode oktober, november, december 2020 en  januari, februari, maart 2021;
  • bijstand in de vorm van (een lening voor) bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. 

  Wilt u voor de eerste keer Tozo aanvragen?  Gebruik dan het aanvraagformulier “nieuwe aanvraag”.
  Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en op 17 maart 2020 staan ingeschreven bij KVK.

  Let op!

  • zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal;
  • u moet deze aanvraag beiden ondertekenen.

  Online aanvraagformulier -Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers- Tozo 3

 • Formulieren

Pagina opties

De servicepunten van de gemeente Dalfsen in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht! Meer informatie

Sluit venster