Trouwen

 • Samenvatting

  Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan in de gemeente Dalfsen, dan kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening voor het vastleggen van een datum:

  • Telefoon 14 0529
  • Een huwelijk/geregistreerd partnerschap kan pas vastgelegd worden als datum, tijdstip en locatie van de voltrekking vaststaat

  Per 1 september 2015 is de ondertrouw afgeschaft, hiervoor in de plaats is de melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap gekomen. Woont u in een andere gemeente en wilt u in Dalfsen trouwen of een partnerschap sluiten, dan regelt u alles met de gemeente Dalfsen.

  Wilt u persoonlijk langs komen voor nadere informatie dan kan dit uitsluitend in het gemeentehuis van Dalfsen (openingstijden).

  Online loket -iHuwelijk-
  Online -Omzetting geregistreerd partnerschap-
  Online contactformulier

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • Wat kost het?

  Locatie Tarief 2022
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (werkdagen) 376,60
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (zaterdag) 711,95
  Trouwen op een locatie naar keuze (werkdagen) 477,90
  Trouwen op een locatie naar keuze (zaterdag) 625,00

  Annulerings-/wijzigingskosten Tarief 2022
  Annuleringskosten (tot 1 maand voor de voltrekking) 144,20
  Annuleringskosten (binnen 1 maand voor de voltrekking) 216,30
  Annuleringskosten gratis moment (tot 1 maand voor de voltrekking) 36,05
  Annuleringskosten gratis moment (binnen 1 maand voor de voltrekking) 72,10
  Wijzigingskosten 64,90

  Overige producten Tarief 2022
  Trouwboekje/partnerschapsboekje 35,85
  Getuige via de gemeente 33,80
  Toeslag voltrekking ná 17.00 uur 74,20

 • Icon

  icon-trouwen

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Goed om te weten

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster