Trouwen

 • Samenvatting

  Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan in de gemeente Dalfsen, dan kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening voor het vastleggen van een datum:

  • Telefoon 14 0529
  • Een huwelijk/geregistreerd partnerschap kan pas vastgelegd worden als datum, tijdstip en locatie van de voltrekking vaststaat

  Per 1 september 2015 is de ondertrouw afgeschaft, hiervoor in de plaats is de melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap gekomen. Woont u in een andere gemeente en wilt u in Dalfsen trouwen of een partnerschap sluiten, dan regelt u alles met de gemeente Dalfsen.

  Wilt u persoonlijk langs komen voor nadere informatie dan kan dit uitsluitend in het gemeentehuis van Dalfsen (openingstijden). Op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag kunt u alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht.

  Maak een afspraak

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

 • Wat kost het?

  Locatie Tarief 2019
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (werkdagen) 266,35
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (zaterdag) 503,60
  Trouwen op een locatie naar keuze (werkdagen) 338,00
  Trouwen op een locatie naar keuze (zaterdag) 442,10

  Annulerings-/wijzigingskosten Tarief 2019
  Annuleringskosten (binnen 3 tot 1 maand voor de voltrekking) 102,00
  Annuleringskosten (binnen 1 maand voor de voltrekking) 153,00
  Annuleringskosten gratis moment (binnen 3 tot 1 maand voor de voltrekking)   25,50
  Annuleringskosten gratis moment (binnen 1 maand voor de voltrekking)   51,00
  Wijzigingskosten   45,90

  Overige producten Tarief 2019
  Trouwboekje/partnerschapsboekje 25,35
  Getuige via de gemeente 23,90
  Toeslag voltrekking ná 17.00 uur 52,50

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Goed om te weten

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Pagina opties