Trouwen

 • Samenvatting

  Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan in de gemeente Dalfsen, dan kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening voor het vastleggen van een datum:

  • Telefoon 14 0529
  • Een huwelijk/geregistreerd partnerschap kan pas vastgelegd worden als datum, tijdstip en locatie van de voltrekking vaststaat

  Per 1 september 2015 is de ondertrouw afgeschaft, hiervoor in de plaats is de melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap gekomen. Woont u in een andere gemeente en wilt u in Dalfsen trouwen of een partnerschap sluiten, dan regelt u alles met de gemeente Dalfsen.

  Wilt u persoonlijk langs komen voor nadere informatie dan kan dit uitsluitend in het gemeentehuis van Dalfsen (openingstijden).

  Maak een afspraak

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat kost het?

  Locatie Tarief 2021
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (werkdagen) 370,65
  Trouwen in het gemeentehuis of het servicepunt in Nieuwleusen (zaterdag) 700,75
  Trouwen op een locatie naar keuze (werkdagen) 470,35
  Trouwen op een locatie naar keuze (zaterdag) 615,15

  Annulerings-/wijzigingskosten Tarief 2021
  Annuleringskosten (tot 1 maand voor de voltrekking) 141,95
  Annuleringskosten (binnen 1 maand voor de voltrekking) 212,90
  Annuleringskosten gratis moment (tot 1 maand voor de voltrekking)   35,50
  Annuleringskosten gratis moment (binnen 1 maand voor de voltrekking)   70,95
  Wijzigingskosten   63,90

  Overige producten Tarief 2021
  Trouwboekje/partnerschapsboekje 35,30
  Getuige via de gemeente 33,25
  Toeslag voltrekking ná 17.00 uur 73,05

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Goed om te weten

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster